CDI Foi Parcurs - Manual de utilizare

În vederea justificării consumului de carburant pentru autovehiculele unei societăţi, atât din punct de vedere al consumului de carburant raportat la numărul de Km parcurşi, dar şi a faptului ca autovehiculele sunt utilizate în scopul desfăşurării activităţii economice a societăţii, legislaţia fiscală în vigoare prevede completarea Foilor de parcurs pentru autovehicule şi a Fişei de activităţi zilnice a autovehiculelor.

Foile de parcurs zilnice cuprind o detaliere a numărului de Km parcurşi pentru fiecare autovehicul în parte pe rutele parcurse, făcând în acelaşi timp o legătură între numărul de Km declaraţi pe fiecare rută în parte şi kilometrajul maşinii.

Fisa de activiăţi zilnice realizează o legătură între numărul de Km parcurşi, detaliaţi în foile de parcurs, şi consumul de combustibil. Consumul de combustibil este urmărit în mod dual şi anume consumul efectiv, determinat pe baza existentului, a alimentărilor şi a restului rămas în rezervor, şi consumul normat, calculat potrivit prevederilor legale prin aplicarea consumului de combustibil în mediul urban al autovehiculului, respectiv prin aplicarea consumului de combustibil în mediul extraurban.
Consumurile la 100 de km parcurși în mediul urban și extraurban se pot configura pentru fiecare autovehicul în parte. Consumul mediu al autovehiculului reprezintă consumul prevăzut în cartea tehnica și are scop orientativ, o data completat programul va popula automat și consumul urban, prin aplicarea coeficientului de 1,1 asupra consumului mediu, respectiv consumul extraurban, prin aplicarea coeficientului de 0,9 asupra consumului mediu. Întrucât acești coeficienți nu exprimă în general realitatea, puteți apoi să modificați consumul urban și cel extraurban pentru a fi cât mai aproape de consumurile reale. Consumurile reale se determină prin măsurători.

Nomenclatoare

Informaţiile despre:

pot fi încărcate în program folosind meniul "Nomenclatoare". Pentru ştergerea acestor informaţii (în cazul în care autovehiculul sau salariatul nu mai sunt în societate sau nu se mai aprovizionează de la un anumit furnizor), se poate debifa câmpul "Terţul este activ" şi acesta nu va mai apărea în formularele de culegere a datelor.

Rutele folosite

Întrucât la completarea Foilor de parcurs există în majoritatea cazurilor anumite rute care sunt utilizate în mod frecvent de către conducătorii auto, am considerat necesar să salvăm datele acestor rute astfel încât ele să poată fi folosite cu uşurinţă de fiecare dată. Este vorba în principal de numărul de kilometri pe parcurs urban, respectiv extraurban. Definirea rutelor se poate face folosind meniul "Nomenclatoare/Rute".

Foile de parcurs

Crearea unei foi de parcurs noi se poate face folosind meniul "Foi de Parcurs/Adaugă Foaie de Parcurs". Câmpurile de completat sunt următoarele:

Rapoarte

Foile de parcurs
Printarea foilor de parcurs se poate face fie direct din ecranul de culegere al foii de parcurs, folosind butonul "Printează Foaia de Parcurs", fie ulterior, din lista de foi de parcurs. Din lista de foi de parcurs se pot selecta mai multe foi de parcurs pentru printare.

Fişa de activităţi zilnice
Printarea acestui raport se poate face folosind meniul "Foi de parcurs/Raport Fişa de Activităţi Zilnice". Se selectează luna pentru care se doreşte printarea Fişei de activităţi zilnice şi autovehiculul pentru care se doreşte printarea şi se apasă butonul Actualizează.

Raport alimentări
Acest raport centralizează pe lună şi pe autovehicul alimentările de carburant. Printarea acestui raport se poate face folosind meniul "Foi de parcurs/Raport Alimentări". Se selectează luna pentru care se doreşte printarea raportului de alimentări şi autovehiculul pentru care se doreşte printarea şi se apasă butonul "Actualizează".