CDI Foi Parcurs Plus - Manual de utilizare

În urma numeroaselor solicitări din partea utilizatorilor programului CDI Foi de Parcurs, am decis să dezvoltăm aplicaţia pentru calculul şi editarea foilor de parcurs.

A apărut astfel un nou program, mult mai complex, care se adresează în principal societăţilor care au în patrimoniu şi alte mijloace de transport decât cele de transport persoane (Autovehicule dotate cu instalaţii speciale, mijloace de transport marfa, transport de persoane etc).

Noua aplicaţie, denumită CDI Foi de Parcurs PLUS, este bazată în totalitate pe Normativul din 07.01.1982 publicat în Buletinul Oficial nr 2 din 07.01.1982 privind consumul de combustibil şi ulei pentru autovehicule. Pentru a consulta normativul, puteţi accesa documentul în format PDF sau HTML.

Descrierea programului

Programul îşi propune să calculeze consumul normat de combustibil ţinând cont de toţi factorii care au influenţă asupra consumului şi anume:

Meniul programului

+ Selecţie firma

+ Foi de parcurs

+ Nomenclatoare

+ Coeficienţi si sporuri

+ Configurare

+ Ajutor

Introducerea datelor

Vom trata doar introducerea elementelor cu grad mai ridicat de dificultate.

Introducerea autovehiculelor

O deosebită importanţă trebuie acordată introducerii corecte a datelor referitoare la caracteristicile autovehiculului, având în vedere faptul că în funcţie de datele introduse programul va efectua calculul consumului normat. Datele ce trebuie introduse se referă atât la caracteristicile autovehiculului (masa, consum mediu, tipul motorului sau echiparea cu instalaţii speciale), dar şi la condiţii efective existente la data începerii utilizării programului, cum ar fi kilometrajul şi combustibilul aflat în rezervor.

Explicaţia unor termeni:

Sporuri pentru prestaţii cu instalaţii speciale.
În situaţia autovehiculelor dotate cu una sau mai multe instalaţii speciale, se va selecta din lista derulantă tipul de instalaţie cu care este dotat autovehiculul. În situaţia în care nu este setat acest aspect, în culegerea foii de parcurs nu se vor putea introduce prestaţiile speciale. Este suficientă simpla selecţie a tipului de prestaţie cu instalaţie specială, şi programul va selecta din tabela de sporuri pentru prestaţii cu instalaţii speciale nr de Km echivalenţi. Foarte important este faptul ca în situaţia în care Km echivalenţi nu sunt suficienţi pentru ajustarea consumului în situaţia utilizării instalaţiilor speciale, se poate configura suplimentar programul prin introducerea unui supliment de combustibil (în litri) pe ultima coloană a listei de selecţie a prestaţiei cu instalaţia speciala.

În situaţia în care se doreşte scoaterea unui autovehicul din lista de selecţie a foii de parcurs, acesta se va seta ca fiind inactiv. Un autovehicul pentru care s-au operat foi de parcurs nu poate fi şters, pentru a nu afecta foile de parcurs deja introduse. El va fi trecut automat ca şi inactiv atunci când se va încerca ştergerea lui.

Introducerea rutelor

Programul îşi doreşte să automatizeze culegerea prin salvarea rutelor des folosite în activitatea de transport.

În definirea unei rute o mare atenţie trebuie dată denumirii, care trebuie să fie sugestivă şi să permită selectarea cu uşurinţă a acesteia din lista derulantă. Denumirea rutei nu va apărea în foaia de parcurs, ci numai locul de plecare/locul de sosire.

Scopul deplasării este un câmp care poate fi completat în definirea rutei, însă cu posibilitatea modificării în foaia de parcurs a textului presetat. Se va avea în vedere introducerea scopului cel mai des utilizat.

Sporul pentru opriri şi demarări repetate (Q1) se va seta doar la culegerea foii de parcurs, pentru autovehiculele care efectuează în timpul unei rute opriri/demarări repetate (ex: autobuze cu staţii fixe).

O importanţă deosebită o are definirea corectă a categoriilor de drum ce compun ruta respectivă. Practic, pentru fiecare rută în parte, utilizatorul va stabili categoriile de drum şi distanta efectivă parcursă pe fiecare categorie de drum. Programul va transforma Km efectivi în km echivalenţi. Drumurile publice cuprinse în limitele teritoriale ale localităţilor urbane (municipii şi oraşe) se încadrează în categoria K, cu excepţia drumurilor degradate, în construcţie etc., pentru care se pot stabili temporar şi alte categorii. Pentru echivalarea parcursului efectuat de autobuzele destinate transporturilor urbane de călători, drumurile publice cuprinse în limitele teritoriale ale localităţilor urbane, care prezintă declivităţi mai mari de 2%, se încadrează în categoria T.

Se va defini de asemenea numărul de km parcurşi în localităţi urbane. Numărul de Km introduşi în aceasta rubrica nu are legătură cu nr de Km introduşi pe categoria de drum, se vor introduce fără a tine seama de ceea ce s-a introdus la categoriile de drum.

Se poate obţine un raport cu nr de Km echivalenţi pe fiecare rută în parte, raport ce va fi diferit în funcţie de caracteristicile autovehiculului selectat. De aceea, se va printa câte un raport pentru fiecare rută-autovehicul. Sugerăm a se printa un raport cu nr de km echivalenţi pentru fiecare rută-autovehicul, ce va fi păstrat pentru justificarea calculului, având în vedere faptul că în foaia de parcurs acest calcul nu va mai fi reluat.

Introducerea foilor de parcurs

Formularul de culegere a foii de parcurs cuprinde doua zone:

Partea de sus, ce cuprinde informaţii generale cu privire la foaia de parcurs cum ar fi:

Partea de jos a formulatului de culegere a foii de parcurs, cuprinde mai multe linii în care se pot încărca rutele de deplasare.

Rapoarte

Programul furnizează următoarele rapoarte:

Formule de calcul

Formulele de calcul conform cu Normativul din 07.01.1982 publicat în Buletinul Oficial nr 2 din 07.01.1982 privind consumul de combustibil şi ulei pentru autovehicule. Pentru a consulta normativul, puteţi accesa documentul în format PDF sau HTML. Calculaţiile sunt detaliate în rapoartele "Km echivalenţi ruta" şi "Foaia de parcurs".