Program NIR – manual de utilizare

Instrucţiunile de întocmire şi utilizare a notelor de intrare recepţie şi constatare diferenţe (NIR) sunt prevăzute în NORME METODOLOGICE de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile aprobate prin ordinul Ministerului Economiei şi finanţelor nr 3512/2008, publicat în monitorul Oficial nr 870/23.12.2008.

Potrivit reglementărilor legale, nota de intrare recepţie serveşte ca document pentru recepţia bunurilor aprovizionate, document justificativ pentru încărcare în gestiune şi document justificativ de înregistrare în contabilitate. Se foloseşte ca document de recepţie obligatoriu numai în cazul:

  • bunurilor materiale cuprinse într-o factură sau aviz de însoţire a mărfii, care fac parte din gestiuni diferite
  • bunurilor materiale primite spre prelucrare, în custodie sau în păstrare
  • bunurilor materiale procurate de la persoane fizice
  • bunurilor materiale care sosesc neînsoţite de documente de livrare
  • bunurilor materiale care prezintă diferenţe la recepţie
  • mărfurilor intrate în gestiunile la care evidenţa se ţine la preţ de vânzare

Având în vedere nevoia de întocmire rapidă şi eficientă a notelor de intrare recepţie, fără să îşi propună însă dezvoltarea unui program de gestiune complex , am dezvoltat produsul CDI N.I.R. care îşi propune să automatizeze procesul de întocmire a notelor de intrare recepţie, devenind un instrument de lucru eficient pentru entităţile care deţin gestiuni de valori materiale care nu necesită ţinerea unei evidente cantitativ-valorice. Practic produsul se adresează :

  • Societăţilor care nu stochează materiile prime şi materialele achiziţionate ( ex: mici firme de construcţii care achiziţionează materiale exact cât le trebuie pentru lucrare şi le dau în consum imediat), asigurând de asemenea şi întocmirea bonurilor de consum
  • Societăţilor care organizează gestiuni de vânzare la preţul cu amănuntul ( ex: mici magazine de vânzare cu amănuntul)

Descrierea programului

+ Selecţie firma

+ NIR

+ Completare NIR-uri fără adaos comercial

+ Completare NIR-uri cu adaos comercial

+ Nomenclatoare

+ Configurare

+ Ajutor